Gizlilik Politikası

HUZK LTD dba SIGNALALL (“Şirket” veya “Biz”) gizliliğinizi korumayı taahhüt eder. Bu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”), wwwsignalall.com adresinde bulunan sitemize ve https://huzk.app/project/signalall/ adresinde bulunan mobil uygulamaya (i) ziyaretçilerden gelen verileri işleme uygulamalarımızı açıklar  (“Web sitesi ”); (ii) Hizmetlerimizi kullanan Müşterilerimiz (tümü aşağıda ayrıntılı olarak ve tanımlandığı şekilde); ve (iii) bağlı şirketlerimiz ve tüccarlarımız (“İş Ortakları”).

Hangi verilerin toplandığı, verilerinizi nasıl işlediğimiz ve kullandığımızla ilgili bilgileri aşağıda ekledik, ancak daha önce bunu hangi temele dayanarak yaptığımızı açıklamak istiyoruz:

Bir İş Ortağının Hizmetlerimizden herhangi birine kaydolması durumunda, İş Ortağı ile olan sözleşmemizi yerine getirmek için bir İş Ortağının Kişisel Bilgilerini işleriz;

Bir Müşterinin Hizmetlerimizi İş Ortaklarımıza ödemeyi kolaylaştırmak veya sunduğumuz mal ve hizmetleri satın almak için kullandığı durumlarda, Müşteri ile olan sözleşmemizi gerçekleştirmek için Müşterinin Kişisel Bilgilerini işleriz;

Ziyaretçiler sitemize eriştiğinde, bu tür verilerin işlenmesinde meşru menfaatimiz olan belirli çevrimiçi tanımlayıcıları topluyoruz;

İş Ortağımızın veya Müşterilerimizin doğrudan pazarlaması için bu tür verileri işlemek için meşru menfaatimiz vardır; veya

Ayrıca, bize izin verdiğiniz durumlarda Kişisel Bilgilerinizi de işleyeceğiz.

 

 

Bilgi koleksiyonu

 

Bizimle olan etkileşiminize bağlı olarak (yani, sadece Web Sitemize göz atıyorsanız veya Hizmetlerimize kaydolduysanız ve bir hesap açtıysanız, vb.), aşağıdaki gibi iki tür bilgi toplayabiliriz:

Kişisel Olmayan Bilgiler: İlk bilgi türü, Hizmetleri kullanımınız yoluyla kullanıma sunulabilecek veya toplanabilecek, tanımlanamayan bilgilerdir. Açıklığa kavuşturmak gerekirse, bu tür bilgiler nedeniyle kimliğinizin farkında değiliz (“Kişisel Olmayan Bilgiler”). Toplanan Kişisel Olmayan Bilgiler, toplu kullanım bilgilerinizi ve iletilen veya otomatik olarak toplanan teknik bilgileri içerebilir (ancak bunlarla sınırlı değildir): Web Sitemize eriştiğiniz saat ve tarih, Hizmetlerimizdeki eylemleriniz (örn., kayıt, görüntülenen sayfalar vb.), işletim sistemi türü, tarayıcı türü, dil tercihi ve yaklaşık coğrafi konum (ülke düzeyi).

Kişisel Bilgiler: İkinci tür bilgi, bireysel olarak tanımlanabilir bilgilerdir, yani bir bireyi tanımlayan veya makul bir çabayla bir bireyi tanımlayabilecek bilgiler (“Kişisel Bilgiler”). Kişisel Bilgiler şunları içerir: (i) gönüllü olarak gönderdiğiniz adınız, telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz vb. gibi iletişim bilgileri; (ii) İnternet Protokolünüz (“IP”) adresiniz ve MAC adresiniz veya diğer Çevrimiçi Tanımlayıcılar. IP ve MAC adresi birçok yargı bölgesinde (AEA gibi) kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler olarak kabul edilirken, bazı yargı bölgelerinde bu tür verilerin Kişisel Bilgi olarak kabul edilmediğini unutmayın. Bu nedenle, bu tür bilgileri geçerli yasalara uygun olarak Kişisel Bilgi olarak değerlendiririz; (iii) bireysel vergi mükellefi numarası, BIN ve kredi kartı numarasının son dört hanesi gibi ödeme bilgileri. Tüm ödeme bilgileri, endüstri standardı güvenli protokoller aracılığıyla ve uygun olduğunda, ilgili Ödeme Kartı Endüstrisi (“PCI”) uyumluluk standartlarına uygun olarak işlenir.

Bize herhangi bir bilgi vermeniz kanunen zorunlu değildir. Bize belirli Kişisel Bilgileri vermekten her zaman kaçınabilirsiniz; ancak, bunun size belirli Hizmetleri sağlamamızı engelleyebileceğini kabul edersiniz.

Kişisel Bilgileri Kişisel Olmayan Bilgilerle birleştirmemiz durumunda, birleştirilmiş bilgiler, bir arada kaldıkları sürece Kişisel Bilgiler olarak ele alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Paylaşılması

 

 

Sizden topladığımız Kişisel Bilgileri, aşağıdaki olaylar dışında üçüncü taraflarla veya ortaklarımızdan herhangi biriyle paylaşmayız:

Üçüncü Şahıs hizmet sağlayıcıları- bilgilerinizi bizim adımıza hizmet veren üçüncü şahıslarla paylaşın (örn.

Yasa Gereksinimi- bilgilerinizi yalnızca geçerli herhangi bir yasaya, düzenlemeye, yasal sürece veya devlet talebine (yani mahkeme kararlarına uymak vb.) uymak için gerekli olduğu ölçüde paylaşacağız;

Politika Yürütme- bilgilerinizi, yalnızca olası ihlallerin araştırılması dahil olmak üzere politikalarımızı uygulamak veya yasa dışı faaliyetler veya diğer suistimaller, şüpheli dolandırıcılık veya güvenlik konularını tespit etmek, önlemek veya bunlarla ilgili eylemde bulunmak için gerekli olduğu ölçüde paylaşacağız;

Şirketin Hakları- bilgilerinizi, yalnızca yasal hak taleplerine karşı savunma haklarımızı tesis etmek veya kullanmak için gereken ölçüde paylaşacağız;

Üçüncü Şahıs Hakları- bilgilerinizi, yalnızca bizim, kullanıcılarımızın, sizin veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına, mülküne veya güvenliğine zarar gelmesini önlemek için veya kanun uygulayıcı kurumlarla işbirliği yapmak amacıyla veya biz fikri mülkiyeti veya diğer yasal hakları uygulamak için gerekli buluyor.

Kurumsal İşlem – Kurumsal bir işlem (örneğin işimizin önemli bir bölümünün satışı, birleşme, konsolidasyon veya varlık satışı) durumunda Kişisel Bilgileri paylaşabiliriz. Yukarıdakilerin olması durumunda, bağlı şirketlerimiz veya devralan şirket, bu Gizlilik Politikasında açıklanan hak ve yükümlülükleri üstlenecektir.

Kişisel Olmayan ve Kişisel Bilgileri sunucularımızda veya bulut sunucularımızda saklayabilir, Kişisel Olmayan Bilgileri yukarıdaki durumlardan herhangi birinde ve ayrıca yukarıda ayrıntıları verilen Hizmetimizi sağlamak ve geliştirmek amacıyla kullanabilir veya paylaşabiliriz. Ayrıca, ticari kullanım da dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla, toplu ve işlenmiş verileri, diğerlerinin yanı sıra bağlı kuruluşlar da dahil olmak üzere üçüncü taraflara kullanma, ifşa etme veya aktarma (iş amaçlı veya başka bir şekilde) hakkını saklı tutarız. Bu bilgiler tarafımızca toplanabilir, işlenebilir ve analiz edilebilir ve birleştirilmiş, toplu ve toplu bir şekilde (yani bilgileriniz diğer kullanıcılarla anında birleştirilir) üçüncü taraflara aktarılabilir.

 

 

Veri saklama

 

Topladığımız bilgileri, yürürlükteki yasalara uygun olarak veya bir kişi vazgeçme tercihini ifade edene kadar, yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli kaldığı sürece saklarız. Bu tür amaçlar için artık gerekli olmadığını düşündüğümüzde, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, size bildirimde bulunmaksızın bilgileri sistemlerimizden silebilir veya değiştirebiliriz.

Bilgilerinizi Koruyun

Şirketin Web Sitesinin, Hizmetlerinin ve bilgilerinizin güvenliğini uygulamaya ve korumaya büyük özen gösteriyoruz. PCI uyumluluğu kullanıyoruz (tüm sistemler PCI Düzey 1 Hizmet Sağlayıcı sertifikalıdır. Şirket, PCI-DSS düzey 1 gereksinimleriyle uyumludur), teknik organizasyonel izleme korumaları uyguladık ve tümü Kişisel ile ilgili olarak kapsamlı bir bilgi ve siber güvenlik programı oluşturduk. Şirket tarafından işlenen bilgiler.

Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizin risk altında olabileceğini keşfettiğimiz bir veri olayı olması durumunda, sizi ve ilgili makamı (gerekirse, geçerli yasalara tabi olarak) bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz.

Kişisel Bilgilerinize İlişkin Haklarınız, Seçimleriniz ve Kontrolleriniz

Bireyler, kendileri hakkında hangi bilgilere sahip olduğumuzu bilme ve bazı durumlarda bu tür bilgileri kendilerine iletme hakkına sahiptir. Bireyler ayrıca Kişisel Bilgilerini işleyip işlemediğimiz konusunda onayımızı isteyebilirler. Yürürlükteki yasadaki sınırlamalara tabi olarak, bireyler bize sağladıkları Kişisel Bilgileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde bizden alma hakkına sahip olabilir ve bu Kişisel Bilgileri aşağıdakilere aktarma hakkına sahip olabilir. başka bir parti.

Kişisel Bilgilerle ilgili olarak geçerli veri koruma kanunu kapsamındaki başlıca haklar aşağıdaki gibidir:

bize sağlanan herhangi bir bilgiye erişim hakkı;

düzeltme hakkı;

silme hakkı;

işlemeyi kısıtlama hakkı;

işlemeye itiraz etme hakkı;

veri taşınabilirliği hakkı;

bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı; ve

onayı geri çekme hakkı (geçerli olduğu ölçüde).

Bizimle olan ilişkinize bağlı olarak, Kişisel Bilgilerinizi işlememizle bağlantılı olarak size belirli seçimleri ve kontrolleri uygulama olanağı sağlıyoruz.

 

 

Yukarıdaki haklardan herhangi birini veya tümünü kullanmak istiyorsanız, lütfen bizimle şu adresten e-posta yoluyla iletişime geçin: [email protected] ve erişim hakkınızı kullanmak istediğinizi bize bildirin ve hangi Kişisel Bilgileri almak istediğinizi belirtin. İstediğiniz bilgileri size sağlayamadığımız durumlarda, bunun nedenini açıklamaya çalışacağız. Yürürlükteki yasalara uygun olarak size bu tür bilgileri vermeden önce kimliğinizi doğrulamak için makul kanıtlar isteme hakkımızı saklı tutarız. Ayrıca, verilerin bulunması ve silinmesi süreci yürürlükteki yasalara göre bir (1) ayı bulabilir. Yargı bölgenizdeki veri gizliliği ve ilgili yasalar, sizden topladığımız verilerle ilgili olarak da geçerli olabilecek farklı veya ek haklar sağlayabilir.

 

 

 

Bilgileri Nasıl Topluyoruz

 

 

Hizmetlerle etkileşiminizin niteliğine bağlı olarak, aşağıdaki gibi bilgiler toplayabiliriz:

Otomatik olarak – bazı bilgileri otomatik olarak toplamak için Çerezleri (aşağıdaki Bölümde açıklandığı gibi) kullanabiliriz.

Tarafınızdan gönüllü olarak sağlananlar – Kayıt işlemi, bizimle iletişim kurma, ödeme süreci vb. gibi bilgileri bize sağlamayı seçerseniz ve ne zaman isterseniz bilgileri toplayacağız.

Tanımlama Bilgileri Web Sitesine eriştiğinizde veya Web Sitesini kullandığınızda veya Hizmetlerimizle etkileşime geçtiğinizde, cihazınızda belirli bilgileri depolayan (yani yerel olarak depolanan) ve Hizmeti özelleştirmemize ve içeriğin yanı sıra Hizmetlerle ilgili deneyiminizi geliştirin. Tanımlama bilgilerinin kullanımı, endüstri çapında standart bir uygulamadır. “Çerez”, bir web sitesini görüntülerken bir web sitesinin cihazınıza atadığı ve cihazınızda sakladığı küçük bir bilgi parçasıdır. Web Sitesi tarafından kullanılan çerezler, sizinle ilgili herhangi bir Kişisel Bilgi içermez. Çerezler çok faydalıdır ve sayfalar arasında verimli bir şekilde gezinmenizi sağlamak ve siz ve Hizmetlerimiz arasındaki etkileşimi daha hızlı ve daha kolay hale getirmek gibi çeşitli farklı amaçlar için kullanılabilir. Çerezler ve bu konudaki kontrolleriniz hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr (Chrome);

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); ve

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Tarayıcıların çoğu, bilgisayarınızın sabit diskinden tanımlama bilgilerini silmenize, tanımlama bilgilerinin kabul edilmesini engellemenize veya bir tanımlama bilgisi kaydedilmeden önce bir uyarı almanıza izin verir. Ancak, çerezleri engeller veya silerseniz, Hizmetlerin bazı özellikleri düzgün çalışmayabilir ve çevrimiçi deneyiminiz sınırlanabilir.

Üçüncü tarafların, Hizmetlerimiz genelindeki çevrimiçi ve uygulama kullanım faaliyetleriniz hakkında aşağıdakiler gibi bilgi toplamak için çerezleri veya diğer teknolojileri kullanmasına izin verebiliriz:

Google Analytics bu çerez, Hizmetlerimizin dahili amaçlarla kullanımını izlemek ve analiz etmek için yerleştirilir. Google’ın, Google Analytics Çerezleri kullanımımızdan elde edilen verileri nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Google’ın şu adreste bulunan politikalarını incelemenizi öneririz: www.google.com/policies/privacy/partners. Ayrıca, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinde bulunan Google Analytics’in web aracı için şu anda mevcut olan devre dışı bırakma seçeneklerini incelemenizi öneririz.

Gizlilik politikasının bulunabileceği Bing: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Hangi gizlilik politikasının bulunabileceği Yahoo: https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html

Üçüncü şahıslar

Bazen SIGNALALL, sahtekarlığı önlemek amacıyla SIGNALALL’a sağladığınız bilgilerle karşılaştırmak için üçüncü taraflardan bilgi alır. Ayrıca SIGNALALL, kayıt bilgilerinizi bu tür üçüncü taraflara (sponsor brokerler gibi) ve web sitemizde bağlantılar sunan iş ortaklarına, yönlendirilen bir müşteri olarak size daha iyi hizmet vermelerini sağlamak için devredebilir (ve burada kabul ve rıza gösterirsiniz), Hizmetlerini sitemizdeki bağlantılar aracılığıyla kullanmayı seçerseniz.

Müşterilerimizin sahip olduğu veya işlettiği web siteleri de dahil olmak üzere, Web Sitemiz tarafından size İnternet arama sonuçları olarak gösterilen veya Web Sitemiz tarafından sağlanan İnternet arama sonuçları sayfalarına bağlantı verilen tüm web siteleri, SIGNALALL’ın hiçbir kontrolünün olmadığı üçüncü taraflarca geliştirilmiştir. SIGNALALL, bu tür web sitelerinin, bu tür web sitelerine yönlendirildiğinizde veya bu web sitelerine tıkladığınızda toplanan bilgileri kullanması da dahil olmak üzere, bu tür web sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriğinden sorumlu değildir. Bu tür bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamasa da, bu web sitelerinin gizlilik uygulamalarına aşina olmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

 

 

 

 

 

Doğrudan pazarlama

İş Ortaklarımıza ve Müşterilerimize kendimiz veya Hizmetlerimiz hakkında bir e-posta veya başka mesajlar gönderebiliriz. Ayrıca haber bültenimize kaydolan veya Hizmetlerimizi kullanan kişilere güncellemelerimizi veya haber bültenimizi gönderebiliriz. Her iletişimin altında yer alan abonelikten çıkma bağlantısını takip ederek veya [email protected] adresinden bize e-posta göndererek Kişisel Bilgilerinizi posta listemizden kaldırabilir ve bizden promosyon iletileri almayı bırakabilirsiniz.

İş Ortağımız olmanız durumunda, aboneliğinizi iptal etseniz bile, size hizmet duyuruları ve idari mesajlar da dahil olmak üzere, hesabınızla veya Hizmetlerle ilgili işlemleriniz ile ilgili hizmetle ilgili iletişimleri teklif etmeden gönderme hakkımızı saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın. Hesabınızı sonlandırıp silmediğiniz sürece, bunları almaktan vazgeçme fırsatına sahipsiniz. Hesabınızı silmek isterseniz lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin: [email protected].

Hesabınızı silsek bile, yürürlükteki yasalar uyarınca veya başka bir şekilde, işimizin meşru amaçları için gerekli olan belirli bilgileri silmeyeceğimizi unutmayın. Örneğin, finansallarımızı yönetmek amacıyla ihtiyaç duyduğumuz için size gönderilen faturaları silmeyeceğiz.

Çocuklar

Hizmetimiz, aşağıdaki gibi doğrudan veya çocuklara yönelik değildir: (i) 13 yaşından küçük ABD’de ikamet edenler; (ii) 16 yaşından küçük AB sakinleri; veya (iii) yürürlükteki yasalarda başka şekilde tanımlanan çocuklar olarak. Kişisel Bilgileri bilerek doğrudan çocuklardan istemeyecek, toplamayacak ve saklamayacağız. 18 yaşın altındaysanız, lütfen bu Gizlilik Politikasının şartlarını ebeveynlerinizle veya yasal vasilerinizle birlikte okuduğunuzdan emin olun. Daha sonra bir Kullanıcının yürürlükteki yasalara göre çocuk olarak kabul edildiğine dair gerçek bir bilgi edinirsek, Kişisel Bilgilerini derhal silmek için adımlar atacağız. Bu tür kişilerin Hizmetler aracılığıyla Kişisel Bilgi vermemelerini talep ediyoruz. Bir çocuğun bizimle herhangi bir bilgi paylaştığını fark ederseniz veya buna inanmak için herhangi bir nedeniniz varsa, lütfen bizimle [email protected] adresinden iletişime geçin.

Politika Değişiklikleri

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak değiştirme veya revize etme hakkını saklı tutarız; bu tür değişiklikler, revize edilmiş Gizlilik Politikasının görüntülenmesiyle hemen geçerli olacaktır. Son revizyon tarihi “Son Değiştirilme Tarihi” başlığına yansıtılacaktır. Değişikliklerin ardından Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, Gizlilik Politikasında yapılan bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve onayladığınızı ve bu değişikliklerin şartlarına bağlı olmayı kabul ettiğinizi oluşturur. Önemli bir değişiklik olması durumunda, Web Sitemizde veya varsa, e-posta veya Hesabınız aracılığıyla ilgili bildirimi görüntülemek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

 

 

Açıklamayı Takip Etme

 

Hizmet, Do Not Track sinyallerine yanıt vermiyor. Do Not Track sinyalleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adrese bakın: http://www.allaboutdnt.com/.

AEA Dışına Veri Aktarımı

Kişisel Bilgilerinizi Amerika Birleşik Devletleri’nde veya diğer ülkelerde saklayabilir veya işleyebiliriz. Web Sitelerimizi ziyaret ederseniz veya Hizmetlerimizi Amerika Birleşik Devletleri dışındaki yerlerden kullanırsanız, Web Sitelerimizi veya Hizmetimizi kullanımınız yoluyla bize sağladığınız tüm bilgilerin, erişim sağladığınız ülke dışındaki ülkelere aktarılabileceğini ve bu ülkelerde işlenebileceğini lütfen unutmayın. Merkezi veri tabanımızın işletildiği Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere Web Sitelerimiz veya Hizmetimiz. Avrupa Ekonomik Alanı’nda (“AEA”) ikamet ediyorsanız, kişisel verilerinizin AEA dışına aktarıldığında yeterli düzeyde veri koruması almasını sağlamak için uygun önlemleri alacağız. Kişisel verilerinizin aktarılmasının sizin onayınızı gerektirdiği bir yargı bölgesinde ikamet ediyorsanız, bu Gizlilik Politikasına verdiğiniz rıza, verilerinizin bu şekilde aktarımı için açık rızanızı da içerir.

 

 

 

Bağlılık

 

 

Gizliliğe bağlıyız ve İnternet’te bireysel gizlilik haklarını korumaya yönelik mevcut endüstri girişimlerine aktif olarak katılır ve destek veririz. Çevrimiçi gizliliğinizi korumak gelişen bir alandır ve SIGNALALL  Web Sitesi bu talepleri karşılamak için sürekli olarak gelişmektedir.

Gizlilik Politikamızla ilgili herhangi bir yorumunuz veya sorunuz varsa, lütfen bizimle [email protected] adresinden iletişime geçmekten çekinmeyin.

 

HUZK LTD.

244 TAKİP YOLU

N14 6HH, LONDRA

BİRLEŞİK KRALLIK

 

 

 

 

 

Veri Koruma Görevlisi

 

Verileri kaldırma, silme, değiştirme, değiştirme veya aktarma talepleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan verilerle ilgili herhangi bir talebiniz varsa, lütfen şu adresten Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçin:

[email protected].

Soru veya talebinize yanıt verebilmemiz için lütfen tüm yazışmalarda adınızı, adresinizi ve e-posta adresinizi belirtin.

 

 

 

SIGNALALL MOBİL UYGULAMALARI

GİZLİLİK POLİTİKASI EK

 

 

 

Bu gizlilik politikası eki, “SIGNALALL” (“Uygulama”) gibi SIGNALALL’ın mobil cihazlar için uygulamalarını kullanımınızı yönetir.

Uygulama hangi bilgileri alıyor ve nasıl kullanılıyor?

Kullanıcı Tarafından Sağlanan Bilgiler

Uygulama, Uygulamayı indirip kaydettiğinizde sağladığınız bilgileri alır. Bize kayıt isteğe bağlıdır. Ancak, bize kayıt olmadıkça Uygulama tarafından sunulan bazı özellikleri kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

Bize kaydolduğunuzda ve Uygulamayı kullandığınızda, genellikle (a) adınızı, e-posta adresinizi, yaşınızı, kullanıcı adınızı, şifrenizi ve diğer kayıt bilgilerinizi; (b) alışveriş yaptığınızda, herhangi bir teklife yanıt verdiğinizde veya bizden uygulama indirdiğinizde veya kullandığınızda olduğu gibi işlemle ilgili bilgiler; (c) yardım için bizimle iletişime geçtiğinizde bize sağladığınız bilgiler; (d) Uygulamanın satın alınması ve kullanılması için kredi kartı bilgileri ve; (e) İletişim bilgileri ve proje yönetimi bilgileri gibi Uygulamayı kullanırken sistemimize girdiğiniz bilgiler.

Bize sağladığınız bilgileri, size önemli bilgiler, gerekli bildirimler ve pazarlama promosyonları sağlamak için zaman zaman sizinle iletişime geçmek için de kullanabiliriz.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler

Ayrıca Uygulama, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazlarınızın benzersiz cihaz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz, mobil cihazınızın türü dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabilir. Kullandığınız İnternet tarayıcıları ve Uygulamayı kullanma şekliniz hakkında bilgiler.

Uygulama, cihazın kesin gerçek zamanlı konum bilgilerini topluyor mu?

Bu Uygulama gerçekten de mobil cihazınızın konumu hakkında kesin bilgiler toplamaktadır. Bu tür bir koleksiyondan çıkmayı seçebilirsiniz.

Üçüncü şahıslar, Uygulama tarafından elde edilen bilgileri görüyor ve/veya bunlara erişiyor mu?

Uygulamayı ve hizmetimizi iyileştirmemize yardımcı olmak için yalnızca toplu, anonimleştirilmiş veriler periyodik olarak harici hizmetlere iletilir. Bilgilerinizi yalnızca bu gizlilik bildiriminde açıklanan şekillerde üçüncü taraflarla paylaşacağız.

Kullanıcı Tarafından Sağlanan ve Otomatik Olarak Toplanan Bilgileri ifşa edebiliriz:

mahkeme celbine veya benzer yasal sürece uymak gibi yasaların gerektirdiği şekilde;

haklarımızı korumak, sizin veya başkalarının güvenliğini korumak, dolandırıcılığı araştırmak veya bir hükümet talebine yanıt vermek için ifşanın gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımızda;

bizim adımıza çalışan, kendilerine ifşa ettiğimiz bilgileri bağımsız olarak kullanmayan ve bu gizlilik bildiriminde belirtilen kurallara uymayı kabul eden güvenilir hizmet sağlayıcılarımızla.

eğer B.U.T. varlıklarının tamamının veya bir kısmının birleşmesi, satın alınması veya satışı ile ilgiliyse, bu bilgilerin mülkiyetindeki veya kullanımlarındaki herhangi bir değişiklik ve ayrıca herhangi bir Bu bilgilerle ilgili seçenekleriniz olabilir.

 

 

 

 

Vazgeçme haklarım nelerdir?

 

 

Uygulamayı kaldırarak Uygulama tarafından tüm bilgi toplanmasını kolayca durdurabilirsiniz. Mobil cihazınızın bir parçası olarak veya mobil uygulama marketi veya ağı aracılığıyla mevcut olabilecek standart kaldırma işlemlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca, [email protected] adresinden e-posta yoluyla da devre dışı bırakma talebinde bulunabilirsiniz.

Güvenlik

Bilgilerinizin gizliliğini korumakla ilgileniyoruz. İşlediğimiz ve sürdürdüğümüz bilgileri korumak için fiziksel, elektronik ve prosedürel korumalar sağlıyoruz. Örneğin, bu bilgilere erişimi, Uygulamamızı çalıştırmak, geliştirmek veya iyileştirmek için bu bilgileri bilmesi gereken yetkili çalışanlar ve yüklenicilerle sınırlandırıyoruz. İşlediğimiz ve sürdürdüğümüz bilgiler için makul düzeyde güvenlik sağlamaya çalışmamıza rağmen, hiçbir güvenlik sisteminin tüm olası güvenlik ihlallerini engelleyemeyeceğini lütfen unutmayın.

Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası herhangi bir nedenle zaman zaman güncellenebilir. Yeni Gizlilik Politikasını burada yayınlayarak ve sizi e-posta veya kısa mesajla bilgilendirerek Gizlilik Politikamızdaki herhangi bir değişikliği size bildireceğiz. Devam eden kullanım tüm değişikliklerin onaylandığı anlamına geldiğinden, herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasına düzenli olarak başvurmanız tavsiye edilir. Bu politikanın geçmişini buraya tıklayarak kontrol edebilirsiniz.

Rızanız

Uygulamayı kullanarak, bilgilerinizin şimdi bu Gizlilik Politikasında belirtildiği ve tarafımızdan değiştirildiği şekilde işlenmesine izin vermiş olursunuz. “İşleme”, bir bilgisayarda/elde tutulan bir cihazda çerezlerin kullanılması veya bilgilerin toplanması, saklanması, silinmesi, kullanılması, birleştirilmesi ve açıklanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde bilgilerin kullanılması veya bunlara dokunmak anlamına gelir ve tüm bu faaliyetler gerçekleşecektir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet ediyorsanız, bilgileriniz Amerika Birleşik Devletleri’nin gizlilik standartlarına göre orada aktarılacak, işlenecek ve saklanacaktır.

Bize Ulaşın

Uygulamayı kullanırken gizlilikle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya uygulamalarımız hakkında sorularınız varsa, lütfen bizimle [email protected] adresinden e-posta yoluyla iletişime geçin.

 

1 Hafta Abonelik 1 hafta sürer ve otomatik olarak yenilenir. 1 yıllık aboneliğin fiyatı 9.99$’dır. Kullanıcı, otomatik yenileme tarihinden 24 saat öncesine kadar aboneliği iptal edebilir.

 

1 Aylık Abonelik 1 ay sürer ve otomatik olarak yenilenir. 1 aylık aboneliğin fiyatı 29,99 ABD dolarıdır. Kullanıcı, otomatik yenileme tarihinden 24 saat öncesine kadar aboneliği iptal edebilir.

 

3 Aylık Abonelik 3 ay sürer ve otomatik olarak yenilenmez. 6 aylık abonelik ücreti 59.99$’dır.

 

6 Aylık Abonelik 6 ay sürer ve otomatik olarak yenilenmez. 6 aylık aboneliğin fiyatı 99,99 ABD dolarıdır.

 

1 Yıllık Abonelik 1 yıl sürer ve otomatik olarak yenilenmez. 6 aylık aboneliğin fiyatı 299,99 ABD dolarıdır.

Bu belge en son 09.09.2022 tarihinde güncellenmiştir.

 

SignalAll Mobil Uygulaması Yayında! Uygulamayı indirin.

download